ВОЛОНТЕРИ ПРОБАЦІЇ

17 січня 2017 року був підписаний наказ Міністерства юстиції України № 98/5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації».
Одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання повноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушника.
З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.
Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію».
Порядок здійснення діяльності волонтерів пробації визначений у Положенні про організацію діяльності волонтерів пробації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 17 січня 2017 року № 98/5. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України «Про пробацію».
Відповідно до статті 20 Закону України «Про пробацію» основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи.
Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації (колишніми засудженими тощо) та проведенні з ними соціально-виховної роботи.
Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації.
Згідно з пунктом 9 розділу ІІ Положення, уповноважений орган з питань пробації укладає з волонтером пробації, який бере участь у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи, договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.
Так, на сьогодні Чигиринським районним сектором філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області укладено договір «Про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією» з Кононенком Михайлом Михайловичем, який працює на посаді юрисконсульта Чигиринського районного центру сім’ї, дітей та молоді. Працюючи за основним місцем роботи він велику увагу приділяє роботі із суб’єктами пробації та надає консультації з чинного законодавства для здійснення захисту їхніх прав та інтересів. Бере участь в спільних заходах, «круглих столах», нарадах, семінарах разом із співробітниками пробації з метою виправлення засуджених. Михайло Михайлович також є представником благодійної організації «Волонтери Чигирина». Ця організація плідно співпрацює з Чигиринським РС філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області. Він координує послуги, які надаються організацією для суб’єктів пробації, головними з яких є проведення соціально-виховної роботи та надання гуманітарної допомоги.


Довідково:
Суб’єктами пробації є:
• обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
• особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
• особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
• особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням;
• звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років;
• особи, засуджені до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
• особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення.
Ст. 14 ЗУ «Про пробацію»


Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами: участь у проведенні соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації, сприяння у їх працевлаштуванні, залученні до навчання та соціально корисної діяльності, участь у перевірці виконання обов’язків, покладених судом на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, організація виховних та благодійних заходів і акцій за різними тематичними напрямами, надання консультацій правопорушникам та їх сім’ям.
Пріоритетним для органу пробації залишається напрямок профілактики негативних явищ.
Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.
Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у: перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання; перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк; заходах, пов’язаних з початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.
Взаємодіючи з сектором пробації, ви зможете допомогти суб’єктам пробації, які в силу обставин та складних умов життя, умисно чи з необережності вчинили кримінальні правопорушення й засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Тобто, під час відбування покарання людина отримуватиме комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування сприятливих змін.
Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандидати у волонтери мають пройти відбір і навчання.
Чигиринський районний сектор
філії Державної установи «Центр пробації»
в Черкаській області

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *