Військовий комісар, підполковник Святослав Вовкодав: “Для мене честь очолювати військовий комісаріат в славному Чигирині”

Сьогоднішня наша зустріч з військовим комісаром Чигиринського району підполковником Святославом Вовкодавом

В Чигирині Ви людина нова. Коли Ви заступили на посаду?

Я прийняв посаду військового комісара Чигиринського районного військового комісаріату – 25 січня 2019 року.

Розкажіть трішки про себе.

Народився я в селі Кармелюковому, що на Вінниччині, на батьківщині Устима Кармелюка. Маю вищу педагогічну освіту (Вінницький державний педагогічний інститут) та вищу військову освіту (Київський військовий гуманітарний інститут). Військову службу розпочав з 1985 року в Середньоазіатському військовому окрузі, після закінчення ВДПІ добровільно призвався до Збройних Сил України, службу    проходив у різних містах України, у 2008 році звільнився за вислугою роківна пенсію.Після звільнення займався  бізнесовою та громадською діяльністю. У 2010 роцібув обраний депутатом Черкаської міської ради VI скликання, очолював комісію по дотриманню регламенту, законності та правопорядку. З початком російської агресії в травні 2014 року пішов добровольцем до Збройних Сил України на посаду заступника командира 14 ОМПБ «Черкаси». Більше трьох років перебував в зоні АТО та ООС, приймав безпосередню участь в бойових діях, нагороджений державними та відомчиминагородами.Перевівсядо Чигиринського РВК з посади заступника командира 54 окремої механізованої бригади, що в даний час виконує бойові завдання за призначенням в зоні бойових дійна території Луганської та Донецької областей.

Які Ваші враження від Чигирина, від нового місця служби?

Позитивні. До цього я не раз бував на Чигиринщині, приймаючи участь у заходах, присвячених вшануванню героїв Холодного Яру. Для мене честь очолювати військовий комісаріат в славному місті, де відбувався потужний визвольний рух за українську волю та державність.

Ви кадровий військовий. Яке ваше ставлення до строкової військової служби за призовом?

На мою думку, сьогодні, на етапі розбудови української армії, для вишколу майбутніх професійних воїнів, проходження строкової служби – необхідне. Тим більше це є необхідністю в умовах військової агресії Російської Федерації. Разом з тим хочу зауважити, що жодного військового строкової служби в зоні операції Об’єднаних сил немає. На даний час строкова служба для військового є умовою щодо подальшого підписання контракту на службу у Збройних Силах України. У перспективі планується відмовитися від проходження строкової служби.Натомість майбутній професійний військовий буде проходити навчання у вишкільному центрі, де здобуватиме відповідний фах для підписання строкового контракту із Збройними Силами України.

Згідно діючого законодавства України, служба за контрактом є добровільною, тобто здійснюється за власним волевиявленням громадян (частина 3 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок  і військову службу», пункт 2 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від грудня 2008 року №1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби  у Збройних Силах України»). Цей факт виключає примусові заходи з боку військового комісаріату для залучення громадян на військову службу за контрактом.

Які зміни в структурі військових комісаріатів принесе 2019?

Рік принесе великі зміни.Насамперед це перехід на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (Центр рекрутінгу), який дозволить змінити заходи призову громадян на військову службу за контрактом, покращити обліково мобілізаційну роботу, забезпечити прозорість та підвищити якість надання адміністративних, сервісних  послуг з соціального захисту як військовослужбовців так і членів їх родин, резервістів, ветеранів війни,  пенсіонерів Збройних Сил  та інших громадян військових формувань України. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, котрі мають прийти на заміну військовим комісаріатам будуть кардинально відрізнятися новими підходами.

Чи збільшені строки і кількісні характеристика призовної кампанії у 2019 році? Як планується її проведення?

Ні залишаться такими ж як і в 2018 році.

Чи можна декілька слів про територіальну оборону? В чому її суть і особливості?

Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період поза зонами (районами) бойових дій на всій території України або в окремих її місцевостях.

Відповідно до Закону України «Про оборону України», територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України, а на території областей і районів – обласні та районні державні адміністрації (в межах своїх повноважень). Основні завдання і заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони України визначені у Положенні про територіальну оборону України, яке затверджене Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 471.

Основними завданнями територіальної оборони є:

– охорона та захист державного кордону України;

– забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ; охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій;

– боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;

– підтримання правового режиму воєнного стану.

Щодо формування та комплектування підрозділів територіальної оборони.До виконання завдань територіальної оборони в межах повноважень залучаються:

– Збройні Сили України, інші військові формування, відповідні правоохоронні органи,

– регіональні органи і територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,

– об’єднані загони Державної спеціальної служби транспорту.

Завданнями для загонів оборони є:

– підтримання безпеки та правопорядку у районі;

– боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, антидержавними незаконно створеними збройними формуваннями;

– охорона та оборона військових об’єктів, органів місцевого самоврядування та важливих об’єктів, а також рубежів та ділянок місцевості;

– виконання завдань комендантської служби в районі;

– участь у виконанні завдань щодо створення руху опору та партизанських загонів – у разі захоплення противником території району.

Загони оборони залучаються до виконання заходів територіальної оборони виключно в межах адміністративно-територіальних одиниць, де вони створені. Крім того, слід зауважити, що з оголошенням мобілізації та отримання директиви на формування загонів оборони призначений особовий склад призивається на військову службу та набуває правового статусу військовослужбовців.Комплектування загонів оборони в особливий період здійснюється резервістами та військовозобов’язаними, віком від 20 до 60 років, переважно тими, які отримали відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (за станом здоров’я, сімейними обставинами тощо) до моменту оголошення правового режиму воєнного стану.До загонів оборони призначаються військовозобов’язані у відповідності до військово-облікових спеціальностей.

Який порядок виконання військового обов’язку особами, які знаходяться  в запасі?

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Згідно зі статтями 17, 65 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу, а захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України – обов’язком громадян України. При цьому громадяни відбувають військову службу відповідно до Законів України.

З метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” встановлено військовий обов’язок, якій поширюється на всіх громадян України, у тому числі на тих, хто тимчасово знаходиться за кордоном.

При цьому, зокрема проходження громадянами військової служби, військовий обов’язок включає виконання ними військового обов’язку у запасі та дотримання правил військового обліку.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби, зобов’язані:

– прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, проходження медичного огляду, на­правлення на підготовку з метою одержання військової спеці­альності, призову на військову службу або на збори;

– проходити підготовку до військової служби, військову служ­бу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

– виконувати правила військового обліку.

Усі громадяни, які призиваються, приймаються на військову службу або перебувають у запасі, проходять обов’язковий медичний огляд у порядку, затвердженому Міністром оборони України за пого­дженням з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову військову службу (крім виключених з військово­го обліку), зараховуються в запас. Виконання військового обов’язку в запасі у мирний час полягає у дотриманні порядку і правил вій­ськового обліку, проходженні зборів, збереженні та вдосконаленні військовозобов’язаними знань, навичок і умінь, необхідних для ви­конання ними обов’язків військової служби у воєнний час відповідно до військово-облікових чи цивільних спеціальностей.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі, призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служ­би у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови та порядок її проходження, а також підстави та порядок звільнення із служби визначаються відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

При оголошенні мобілізації громадяни, що перебувають в запасі, зобов’язані:

  1. З’явитися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовийоблік та визначення призначення на воєнний час;
  2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.
  3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовомурезерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів.Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
  4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

Яким  є правовий і соціальний захист військовослужбовців на даний час?

Соціальні пільги та  гарантії для військовослужбовців за контрактом та учасників бойових дій на території Луганської та Донецької областей наступні:

– грошове забезпечення від 10000 грн.До складу грошового забезпечення входять – посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);одноразові додаткові види грошового забезпечення;

– підйомна допомога  у розмірі місячного грошового забезпечення;

– матеріальна допомога від держави чи місцевої ради за укладення першого контракту. В Чигиринському районні сума такої матеріальної допомоги сягає 10 000 гривень;

– 75-відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, яка надається учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними; позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та абонентна плата за користування телефоном у розмірі 50 відсотків;

– можливість безкоштовно отримати вищу освіту у ВВНЗ(ВНП ВНЗ) без відриву від служби;

– діти військовослужбовців, діти громадян, звільнених з військової служби, користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, за умов успішного складання іспитів, відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти та недосягнення на день зарахування до зазначених вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів 23-річного віку;

– підвищена заробітна плата в частинах, що належать до десантно – штурмових військ та військово – морських сил;

– продовольче та речове забезпечення;

– використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки строком до двох тижнів на рік; переважне право на залишення на роботі при скороченні штату організації;

– безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості; безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди й назад) з 50-відсотковою знижкою залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

– безплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та першочергова госпіталізація; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати;

– першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

– для військовослужбовців військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Військовослужбовці військової служби за контрактом розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках;

– першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, одержання позики на будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

– право на санаторно – курортне лікування та відпочинок в санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах МО України;

– щорічна разова грошова допомога до 5 травня;

– щомісячна грошову надбавка військовослужбовцям за виконання бойових завдань в АТО на лінії бойового зіткнення.

АдресаЧигиринського РВК:

Черкаська область, м. Чигирин, вул. Петра Дорошенка, 17

Телефон для довідок: 0(4730)- 2-59-24, (066)-95-25-474

Ірина Терещенко, кор. “ЧВ”

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *