РОБОТОДАВЦЯМ НА ЗАМІТКУ: НОВІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Кабінетом Міністрів України  6 лютого 2019 року прийнята постанова № 74 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку”. Ці нововведення набули чинності 14 лютого. Йдеться ось про що:

1) для забезпечення військового обліку створюється Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних — автоматизована інформаційна телекомунікаційна система, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників). Тож  на  військові комісаріати покладаються завдання щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних;

2) спрощена процедура проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

3) удосконалений порядок організації взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з військовими комісаріатами з питань військового обліку, а також контролю  за виконанням посадовими особами, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку громадян України.

А  тепер детальніше.

Завданням військових комісаріатів згідно запроваджених змін і відповідно до покладених обов’язків є керівництво військовим обліком призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ), проведення призову громадян на військову службу в мирний і воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів із числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Зміни торкнулися і норми чисельності працівників, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, установах, організаціях. Зокрема, на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:від 501 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа; від 2001 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи; від 4001 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи; кожні наступні від 1 до 3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково. Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій.

Крім того, відтепер, державні органи, підприємства, установи та організації (крім СБУ) в семиденний строк зобов’язані інформувати відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення військового обліку. А також вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком більш як три місяці. Отже, якщо особа прийнята на роботу на строк менше як на три місяці, то вести  персональний військовий облік не потрібно.

Встановлено, що громадяни  України перебувають на військовому обліку з 17 до 27 років.

В тому разі, якщо на підприємство, в установу чи організацію надійшло розпорядження щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату, необхідно буде  у 3-денний строк направити до військкомату копію відповідного наказу. І не забувайте про відмітку про ознайомлення, або ж як варіант –  направити копію такого наказу рекомендованим листом з повідомленням та описом складень на адресу відповідного військового комісаріату за територіальною належністю.

Також залишилась загальна періодичність проведення перевірок військовими комісаріатами підприємств, установ, організацій – 1 раз на три роки. Але при  цьому підлягають щорічній перевірці  підприємства, установи, організації, що перебувають на території їх відповідальності і де працюють заброньовані за ними військовозобов’язані, що мають мобілізаційні розпорядження.

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами відповідно до планів, затверджених розпорядженнями голів райдержадміністрацій або рішеннями виконавчих органів міських рад, проводять перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Головами комісій з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня — заступник голови облдержадміністрації;

комісії районного рівня — заступник голови райдержадміністрації;

комісії міського рівня — заступник міського голови (у мм. Києві, Севастополі — заступник голови Київської, Севастопольської міськдержадміністрації відповідно).

До складу комісій включаються в обов’язковому порядку представники:

обласних, районних (міських) військових комісаріатів;

мобілізаційних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів з питань мобілізаційної роботи міських рад;

органів (підрозділів) поліції;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань охорони здоров’я;

структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань освіти та науки;

підприємств, установ і організацій інших галузей економіки за згодою.

Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, вручається підписаний відповідним керівником та завірений печаткою припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29 Постанови) та затверджується план його роботи.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків зазначені керівники інформують у визначені в акті (журналі обліку результатів перевірки та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів) строки керівника органу, який проводив перевірку.

Встановлюється, що органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб.

В свою чергу територіальні органи Держстату надають щороку до 1 грудня відповідним районним (міським) військовим комісаріатам інформацію про державні органи, підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідного району (міста), а територіальні органи ДМС надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів та органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб віком від 17 до 60 років, які отримали громадянство України.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-vijskovogo-obliku

Ірина Терещенко, кор. “ЧВ”

 

 

 

 

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *